Met trots laten we jullie weten dat Crowd Capital Brabant inmiddels door de Autoriteit Financiële Markten is herkend als een kwalitatieve bemiddelaar in opvorderbare gelden en dat hiervoor de beschikking inmiddels is afgegeven. Onderstaand de tekst zoals die binnenkort op onze nieuwsbrief zal worden gepubliceerd:

De Autoriteit Financiele Markten heeft bij beschikking op 28 mei 2015 aan Crowd Capital Brabant ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden. Crowd Capital Brabant behoort daarmee tot een selecte groep van crowdfundingsplatformen en bemiddelaars in leningovereenkomsten aan MKB ondernemingen. Het verlenen van de vergunning is voor Crowd Capital Brabant een volgende stap in haar dienstverlening aan MKB ondernemingen en Brabantse investeerders.
Vanaf de start van Crowd Capital Brabant wordt gestreefd naar constante kwaliteit van dienstverlening hetgeen zich dan ook vertaald in de beschikking van de AFM. Bovendien zijn de partners van het eerste uur van Crowd Capital Brabant ingenomen met deze ontheffing. Het co-creatie model van Crowd Capital Brabant wordt binnenkort uitgebreid met een groot potentieel aan Brabantse investeerders die kapitaal en kennis beschikbaar stellen aan ondernemers die via Crowd Capital Brabant worden bemiddeld naar tal van financiële- en kennis oplossingen.
De toets van de AFM is een belangrijke impuls in het kader van volwassenheid van Brabantse alternatieve financieringsvormen.

Ondernemers die op zoek zijn naar extra kapitaal voor hun bedrijf en graag kiezen voor een vertrouwd adres of deskundige bemiddelaar weten dat ze bij Crowd Capital Brabant een grondige toetsing en advies tegemoet kunnen zien en terecht komen in een netwerk van partijen die vertrouwen op een duurzame samenwerking.

Voor Crowd Capital Brabant betekent deze erkenning tevens dat zij een grotere groep van investeerders kan bereiken, dat zijn de investeerders die het van belang vinden dat ze met betrouwbare marktpartijen van doen hebben en kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de informatie die ze tot hun beschikking krijgen. Maar ook voor Family Offices en hun klanten is Crowd Capital Brabant nu een van de weinige bemiddelaars voor MKB bedrijven die beschikken over een ontheffingsvergunning.

Klik op AFM Ontheffingsvergunning als u de publicatie op de website van AFM wilt zien.