Zou van Gaal hebben gedacht dat hij journalisten niet nodig heeft om succesvol te zijn? Dat alleen de club en zijn voetballers van belang zijn voor het succes van Ajax of Oranje?
We zien dezelfde worsteling nu bij Danny Blind. Om een succesvol team te maken moet hij overal rekening mee houden en vooral op een correcte manier en op het juiste moment communiceren. Hoe moeilijk is dat?

Kun je dat alleen?

Rekening houden met al je stakeholders ? In je bedrijf en rondom je bedrijf? Daar geloof ik niet in. Zelfs als je heel slim bent geven je stakeholders een andere interpretatie op dezelfde feiten en als je niet oplet wordt er aan je poten gezaagd.
We zijn allemaal wel zo slim dat samenwerkingsverbanden zoals partnerships, belangenbehartiging door brancheorganisaties en de meer moderne varianten als hubs en andere ecosystemen ondernemers verder kunnen helpen. Vaak stranden deze samenwerkingsverbanden weer omdat er tegenstrijdige belangen zijn.
Wij geloven in een ecosysteem waarbij je elkaar opzoekt, soms voor productontwikkeling, soms om toegang te krijgen tot nieuwe markten, voor procesverbetering en/of voor financiering.

Hoe doe je dat op een duurzame manier en jaren later nog steeds voordeel ziet om elkaar op te zoeken en te helpen?

Vertrouwen en wederzijds begrip heb je nodig voor duurzame samenwerking, elkaar al een beetje kennen of mensen in het netwerk kennen die er positief over spreken. Communicatie hulpmiddelen inzetten om aan dat vertrouwen te bouwen. Een ontmoetingsplatform ontwikkelen wat niet afhankelijk is van één persoon maar vrij kan worden gebruikt. Waar deelnemers vrij hun dilemma kunnen voorleggen aan een deel van het netwerk. Tegenstrijdige belangen benoemen en afspraken maken.

Crowd Capital Brabant bouwt aan zo’n netwerk. En laten zich daarbij inspireren door MONDRAGON.

Mondragon is een coöperatie dat is ontstaan in de crisisjaren ’30. Opgericht door werkloze arbeiders onder de bezielende leiding van een pater José Maria Arizzmendiarretta. Werknemers zijn eigenaar, leggen geld in als ze lid worden en krijgen dat terug bij pensionering inclusief rente. Zo’n 80 jaar later bestaat deze coöperatie uit ruim 100 coöperaties met verschillende activiteiten. Diverse productiebedrijven in verschillende sectoren, een universiteit en een eigen bank.

Een eigen bank

Deze coöperaties steunen elkaar door het verdiende geld collectief te beheren bij hun eigen bank Caja Laboral. Het verdiende geld wordt alleen in de eigen regio geïnvesteerd en gaat NIET naar het buitenland.

Startups

Als enkele studenten op de universiteit een innovatie hebben ontdekt of ontwikkeld, kunnen zij hun eigen bedrijf starten, ze worden lid van de coöperatie en worden gefinancierd door hun eigen bank. Ze leren hoe het is om samen met anderen deel te nemen in een bedrijf, ze wisselen kennis uit met de andere bedrijven in de groep. Ondernemerschap wordt gestimuleerd en dankzij het gemeenschappelijke fonds kan duurzamer worden ontwikkeld en geïnnoveerd dan bij andere partijen waarbij winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Lukt het onverhoopt niet, geen probleem want de medewerkers worden dan bij een van de andere bedrijven/coöperaties ingezet.