Kredietgevende leden van Kredietunie Brabant snappen er niets van. Er was toch een groot tekort aan financieringsbronnen nu de banken minder willen financieren in het MKB ?

Maar hoe kan het dat Kredietunie Brabant van de 75 kredietaanvragen slechts 10% met groen licht voorlegt aan haar kredietgevende leden?

Het antwoord is: Het verdienmodel is niet helder genoeg, de resultaten vallen wat tegen of de begroting is te positief en onvoldoende onderbouwd en hierdoor daalt de geloofwaardigheid en het vertrouwen in voldoende terugbetalingscapaciteit.

Als ondernemer vertel je graag over (de kwaliteit van) je product en de grote marktvraag die je ziet voor je producten. En als daar allerlei vragen over komen, wil je die best wel beantwoorden. Daar neem je wel de tijd voor want je begrijpt wel dat je net als Louis van Gaal veel slimmer bent dan de bankier, de crowdfunder, de investor of de subsidiegever.

En daarna wordt je toch verrast door de afwijzing die volgt, zijn ze dan echt een beetje dom? Dat ze niet zien dat je veel geld gaat verdienen met je bedrijf?

Je zou jezelf de vraag kunnen stellen of je dan echt wel zo slim bent?

Weet je zelf wel alles over de markt, produceren, distribueren, verkopen, leidinggeven of presenteren? Zou het kunnen dat anderen daar een andere indruk van hebben gekregen? Heb je dat onderzocht? Stond je daar open voor tijdens je toelichting?

Als je eerlijk bent dan verlies je wel eens het overzicht, je merkt dat je emotioneel betrokken bent en niet altijd even slim reageert op domme vragen. Soms begrijp je de ander niet eens, het lijkt wel of ze een andere taal spreken en jou echt niet begrijpen.

Wees slim en zoek advies, verdiep je in de wereld van die financier, waar zou je zelf op letten als je in een ander bedrijf zou investeren? Dat is trouwens een van de mooie aspecten van Kredietunie Brabant, ondernemers adviseren en helpen elkaar en dat accepteer je iets gemakkelijker.

Van alles wat je vertelt aan een ander blijft maar 10% hangen, vaak observeren toehoorders alleen maar en willen eerst vaststellen of ze jou wel geloofwaardig vinden. Als je zou opschrijven wat je bedrijf en product onderscheidend maakt en de ander dit laat lezen dan oordeel je op basis van meer volledige informatie. Als je de ander vraagt om te vertellen wat ze hebben gelezen en wat ze van je bedrijf en product denken, dan onthouden ze nog veel meer.

De overheid stimuleert ook het ondernemerschap en biedt hulp met adviseurs en ook met funding en toch wordt er in mijn ogen nog te weinig gebruik van gemaakt. Daar zijn natuurlijk allerlei redenen voor aan te wijzen.

En wat als je experts erbij haalt ?

Je kunt zelf een adviseur inhuren of hulp bij de overheid zoeken. Stel je gaat naar de business developer van Ondernemersliftplus of Brainport ? Zij helpen je verdienmodel aan te scherpen en toetsen of het plan goed genoeg is om funding te krijgen. Zij stellen jou allerlei (domme) vragen en je mag bij hun je emoties laten zien zonder dat dat consequenties heeft. En als jouw bedrijfspitch op papier en mondeling klaar is zijn ze soms bereid om jou voor een deel te funden. Hoe mooi is dat? Daarna ga je echt pitchen bij die bankiers, crowdfunders, ondernemers van de Kredietunie of subsidiegevers.

Blijft de kans dat je investeringsplan daarna funding krijgt nog steeds maar 10%? Of verdubbeld of verdriedubbeld die kans zich? Hoeveel extra mensen zouden dan slagen met hun bedrijf en personeel inhuren en dus uit de WW blijven?

In de wetenschap dat crowdfunders en kredietunies graag investeren in goede ondernemers en bedrijven wordt deze stap toch een piece of cake.

Ben ik degene die zo slim is of ben jij zo dom?