Business Partners

Crowd Capital Brabant werkt met tal van businesspartners, vanuit de visie dat co-creatie helpt bij het vinden van passende oplossingen!

WvdB is als zakelijk dienstverlener actief op het gebied van advisering en ondersteuning: accountancy, belastingadvies, juridisch advies, Corporate Finance advies en HR-advies.
Aangezien veel zaken betrekking hebben op meer dan één vakgebied, schakelen wij snel met professionals die wij in huis hebben en, indien nodig, met adviseurs van onze strategische partner VDB Advocaten Notarissen.
WvdB staat naast de ondernemer / investeerder met gedegen vakinhoudelijke kennis en zijn er op het juiste moment als ervaren gesprekspartner die beschikt over een deskundige achterban.

Kredietunie Brabant is een coöperatieve vereniging van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. Ze verstrekken leningen tussen € 50.000 en € 250.000 met een maximale looptijd van 7 jaar. Bovendien krijgt de onderneming een coach die de kredietvrager ondersteunt bij het realiseren van zijn ambities.
Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfunding platform. Collin verbindt ambitieuze ondernemers met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000,- aan serieuze investeerders via haar online platform. De ruime kredietervaring, zorgvuldige screening en begeleiding door ervaren Crowdfund Coaches vormen de basis voor verantwoord risicomanagement en een aantrekkelijk rendement. Collin Crowdfund N.V. heeft een ontheffing van de AFM. Zie voor meer informatie www.collincrowdfund.nl. Collin Crowdfund, comfortabel investeren.

Als netwerk van Overheid, Ondernemers en Onderwijs ondersteunt, faciliteert en stimuleert OndernemersLift+ innovatieve startende en groeiende (student)ondernemers in de regio Noordoost-Brabant.
Ondernemerslit+ laat bijzonder talent en kansrijke initiatieven uitgroeien tot nieuw ondernemerschap in Noordoost-Brabant. Wij coachen starters, verstrekken leningen met zeer goede voorwaarden en brengen ondernemers in contact met interessante marktpartijen of kennisinstellingen.

Krekel biedt expertise gericht op New Business Development. Innovatie en vernieuwing gericht op succesvolle product- of dienstontwikkeling binnen MKB bedrijven. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor meervoudige waardecreatie en een adaptieve Business Culture als basis voor een toekomstbestendige onderneming. Samen met opdrachtgevers ontwikkelen en implementeren wij nieuwe business modellen en proposities waarmee we zakelijke kansen realiseren. Krekel heeft werklocaties in Oss, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen.
24 UUR IN BEDRIJF (24U) is een zakelijk netwerk voor ondernemers in de regio Eindhoven met het primaire doel ondernemerschap en persoonlijke groei te stimuleren en om kennis te delen. Samen met haar leden creëert 24U een uniek platform voor ondernemers om door het netwerk aan nodige kennis, kunde en middelen te komen om succesvol te zijn. Onze doelstelling is: netwerken met inhoud.