Van Lanschot is business partner geworden van Crowd Capital Brabant. Deze innovatieve kredietbemiddelaar voor het MKB krijgt hiermee een partner met sterke focus op ondernemers.

Belangrijke reden voor Van Lanschot voor het partnerschap is het verder stimuleren van regionale initiatieven die ondernemers faciliteren te groeien, ook buiten de bancaire oplossingen. Crowd Capital Brabant selecteert en screent de ondernemingen en adviseert de meest passende financieringsoplossing. Vervolgens koppelt Crowd Capital Brabant deze ondernemers aan financiers en/of participanten die naast kapitaal ook relevante kennis en netwerken inbrengen teneinde de groei ambities van het bedrijf waar te kunnen maken.

Onderdeel van de samenwerking is het verbinden van netwerken, maar ook de ondersteunende rol die Business Advisors van Van Lanschot kunnen vervullen bij ondernemers die gebruik maken van Crowd Capital Brabant. Daarnaast kan Van Lanschot klanten die interesse hebben in deze wijze van financieren en investeren, in contact brengen met Crowd Capital Brabant.

Van Lanschot en Crowd Capital Brabant luiden hun samenwerking in tijdens een Zomerborrel op 27 augustus in de tuin van het kantoor van Van Lanschot aan de Parklaan in Eindhoven. Hierbij zal Lex van Teeffelen, Bijzonder Lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie Universiteit van Utrecht, de laatste trends op het gebied van ‘Finance’ bij banken en overheid bespreken. Interesse in een volgend event? Laat het weten via info@crowdcapitalbrabant.nl.

Investeren in kwalitatieve bedrijven in Brabant

Op 28 mei 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ afgegeven voor de dienstverlening van Crowd Capital Brabant.
Crowd Capital Brabant heeft vanaf het begin gestreefd naar constante kwaliteit van haar dienstverlening wat zich dan ook vertaalt in de beschikking van de AFM.

Alvorens Crowd Capital Brabant deze mocht ontvangen, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en management. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst.

Crowd Capital Brabant behoort daarmee tot een selecte groep van innovatieve financiële dienstverleners. Founding partners zijn Johan van Dijk en Robert Vos:  “Wij richten ons op investeerders die het van belang vinden dat ze met betrouwbare marktpartijen van doen hebben en willen vertrouwen op een gedegen toets van de informatie die ze tot hun beschikking krijgen. Wij werken op basis van het ons kent ons principe en dat is de kracht van Crowd Capital Brabant.”

Crowd Capital Brabant heeft goede contacten met de diverse aanbieders van kapitaal. Weten wat de mogelijkheden zijn en wat de actuele voorwaarden en condities in de markt zijn. Het vinden van een financieringsoplossing en verschillende aanbieders samen te brengen is de kernkwaliteit van Crowd Capital Brabant. De ondernemer houdt zelf de regie op het geheel en wordt op een persoonlijke en betrokken wijze ondersteund bij dit proces.

Meer info: Johan van Dijk van Crowd Capital Brabant (Tel. 06-53930212 / johan@crowdcapitalbrabant.nl en Michel Beckers van F. van Lanschot Bankiers (Tel. 06-20248976 / m.beckers@vanlanschot.com)